Làm thế nào để sửa lỗi khung hình bị rớt khi phát trực tuyến?