กล้องควบคุมระยะไกล, Facecam, ป้ายบอกคะแนนสำหรับการสตรีมสด